1.

Water in North and South America – LEARNING SCENARIO

Woda w Ameryce Północnej i Południowej – SCENARIUSZ LEKCJI

By Katarzyna Szlendak, Małgorzata Kalinowska, Marta Śpiewak

2.

There is no life without water – LEARNING SCENARIO

Bez wody nie ma życia – SCENARIUSZ LEKCJI

By Katarzyna Leonczuk, Agnieszka Siwik, Katarzyna Zawadzka